Link Search Menu Expand Document (external link)

Felhasználási feltételek

A “Startapro.hu”, “Startapró”, “oldalak”, “weboldal”, “site”, “mi”, “minket”, “cég” kifejezések a Startapro Digital SRL és a weboldalon keresztül kínált szolgáltatásait jelentik.

A Vállalat székhelye: 410346 Nagyvárad, Dacia sugárút 34, Románia.

A “Felhasználó” kifejezés minden természetes és/vagy jogi személyt jelent, aki a Startapro.hu weboldalhoz hozzáfér és azt bármilyen okból azt használja. A “Felhasználási feltételek”, “Ingyenes hirdetés közzétételének alapelvei”, “Biztonsági adatok”, “Adatbiztonsági magyarázatok” kifejezések a jelen felhasználói megállapodás megjelölésére szolgálnak. A Startapro.hu elérésével Ön elfogadja a fenti feltételeket, amelyek célja, hogy az oldal mindenki számára működjön.

A Startapro.hu használata

A Startapro.hu fenntartja a jogot, hogy módosítsa, megváltoztassa, eltávolítsa vagy kiegészítse ezeket a feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: feltételek, alkalmazandó bírságok/díjak, működési/használati irányelvek. Startapro.hu előzetes értesítés nélkül élhet ezzel a jogával. Az előzetes értesítéstől függetlenül a szolgáltatások további használata az ilyen változásokhoz való hozzájárulását jelenti. Teljes mértékben az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Szabályzat módosításait és változtatásait, valamint az Ön által megadott elérhetőségek pontosságát. A regisztrációs űrlap kitöltésével, a “Regisztráció” gombra kattintva, majd a Startapro.hu által az Ön által megadott címre küldött e-mailben történő aktiválással:

 1. garantálja, hogy Ön természetes személy, a Erotikus kategóriában betöltötte a 18. életévét, illetve minden más esetben a 16. életévét, és a jelen szerződés teljes körű elfogadását jelenti. Ha Ön 16 év alatti, a szülői felelősséget gyakorló személy kifejezett beleegyezésével férhet hozzá a Startapro.hu-hoz. Ha Ön jogi személyt, társaságot vagy a kereskedelmi szabványok szerinti bármely más jogi szervezeti formát képvisel, az Ön regisztrációja garanciát jelent.
 2. Ön vállalja, hogy a regisztrációs űrlapon helyes, világos és valós adatokat és a fizetési feltételekhez szükséges egyéb adatokat ad meg, és vállalja, hogy ezeket az adatokat helyesen és folyamatosan frissíti.
 3. kijelenti és garantálja, hogy Ön jogosult a szolgáltatások jelen feltételeknek megfelelő használatára. Ha nem ért egyet a Feltételekkel vagy bármely más módosítással, az egyetlen lehetősége, hogy leiratkozik a Szolgáltatásról.

HA NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A FELTÉTELEKKEL, NE TÖLTSE KI A REGISZTRÁCIÓS ŰRLAPOT, NE JELENTKEZZEN BE AZ EGYÉNI FIÓKJÁVAL ÉS JELSZAVÁVAL. HA MÉG NEM TÖLTÖTTE BE AZ ELŐÍRT ALSÓ KORHATÁRT, ÉS NEM TUDJA IGAZOLNI A SZÜLŐI VAGY GONDVISELŐI BELEEGYEZÉST, NE LÁTOGASSA A STARTAPRO.HU-T!

Ha a szülő vagy gondviselő tudomást szerez arról, hogy gyermekei személyes adatokat adtak át a Társaságnak, haladéktalanul értesítenie kell a Társaságot. Ha a Társaság felfedezi, hogy egy 16. életévét be nem töltött személy személyes adatokat bocsátott rendelkezésére, ezeket az információkat azonnal megsemmisíti a szervereiről, kivéve, ha a szülő vagy gondviselő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság a gyermek személyes adatait a meghatározott célokra feldolgozza.

A használati szerződés és a módosítások elfogadása

A jelen szerződés a Startapro.hu weboldalra, annak szolgáltatásaira és tartalmára vonatkozik. A Startapro.hu weboldal, a szolgáltatások és a tartalom az Ön számára a jelen szerződés feltételeinek módosítás nélküli elfogadásának függvényében kerül felajánlásra. Amennyiben nem fogadja el a jelen dokumentumban foglalt feltételeket, ne használja a Startapro.hu weboldalt és az azon keresztül kínált szolgáltatásokat. Az oldal használatával Ön jelzi, hogy elfogadja a “Felhasználási feltételek”, “Az ingyenes hirdetés közzétételének alapelvei”, “Biztonsági adatok”, “Magyarázat az adatbiztonságról” című dokumentumokat. A Startapro.hu bármikor felülvizsgálhatja ezt a dokumentumot az oldal frissítésével. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra, hogy elolvassa “Általános Szerződési Feltételeinket”, mivel ez a dokumentum jogi jellegű. A Startapro.hu weboldal szolgáltatásainak további használata a jelen megállapodás módosításainak elfogadását jelenti.

A szolgáltatások leírása

A Startapro.hu weboldalon a felhasználók online erőforrások és eszközök gazdag gyűjteményéhez férhetnek hozzá, többek között: ingyenes apróhirdetések és adás-vételi szolgáltatások. Ön megérti és elfogadja, hogy ezek a szolgáltatások reklámot tartalmaznak, és hogy a reklám szükséges ahhoz, hogy a Startapro.hu a szolgáltatásait nyújthassa. Ön megérti és elfogadja továbbá, hogy a Startapro.hu által nyújtott szolgáltatások tartalmazhatnak bizonyos közleményeket a Startapro Digital részéről, például új funkciókról szóló bejelentéseket, adminisztratív üzeneteket és hírleveleket, és hogy ezek a közlések a tagság részének tekintendők, és Ön a hírlevél végén található leiratkozási linkre kattintva lemondhat ezek fogadásáról. Ön megérti és elfogadja, hogy a szolgáltatásokat “úgy, ahogy van” nyújtjuk. A Startapro.hu által kínált szolgáltatások 2 kategóriába sorolhatók: ingyenes és díjköteles.

1. Az ingyenes szolgáltatásokat számos, online elérhető szolgáltatás képviseli:

 • természetes vagy jogi személyek apróhirdetések regisztrálása a Startapro.hu adatbázisában
 • e hirdetmények közzététele az interneten
 • egyszerű, összetett keresés, hirdetések megtekintése, elmentése
 • a felhasználó számára érdekes hirdetési kategóriákra vonatkozó keresési értesítések beállításának lehetősége
 • más felhasználókkal való kapcsolatfelvétel lehetősége.

2. A díjköteles szolgáltatások a weboldalon az elfogadott hirdetési formák megjelenítésére, valamint a vállalat termékeinek, szolgáltatásainak és az ügyfelek szolgáltatásainak tájékoztató e-mailek útján történő népszerűsítésére vonatkoznak.

Felhasználói felelősségek

Felhasználóként Ön felelős a saját tetteiért és azok következményeiért, amelyek az Ön által feltöltött, a Startapro-fiókján nyilvánosan elérhetővé tett anyagok közzétételéből erednek, még regisztráció nélkül is, amikor a hirdetését a Startapro.hu-tól kapott e-mailen keresztül aktiválja.

Ön köteles, hogy a következőket ne tegye meg:

 1. szerzői jogvédelem alatt álló anyagot csak akkor tegyen közzé, ha Ön a szerző, vagy ha a szerző engedélyével rendelkezik az anyag közzétételére;
 2. obszcén, becsületsértő, fenyegető vagy rosszindulatú anyagot közzétenni egy másik felhasználó, természetes vagy jogi személy felé;
 3. illegális tartalmú hirdetéseket közzétenni;
 4. olyan hirdetések közzététele, amelyek elérhetőségként emelt díjas telefonszámokat tartalmaznak;
 5. vírusokat, férgeket vagy más programokat tartalmazó anyagok közzététele bármely rendszer vagy információ megsemmisítésének szándékával;
 6. feltölteni, közzétenni, terjeszteni vagy más módon továbbítani olyan tartalmat, amelynek továbbítására vagy terjesztésére Ön semmilyen körülmények között, bármilyen jogrendszer, szerződéses vagy bizalmi viszony alapján nem rendelkezik törvényes joggal (például bizalmas információk, védett információk, munkaviszony keretében vagy titoktartási megállapodások keretében található vagy nyilvánosságra hozott információk);
 7. reklámot, promóciós anyagokat, kéretlen leveleket, spam-et, láncleveleket, piramisjátékokat vagy bármilyen más formában történő ajánlattételt feltölteni, közzétenni, terjeszteni vagy más módon továbbítani;
 8. a webhelyen belül több olyan címmel rendelkezni, amelyek hasonlóak vagy ugyanazon a témán alapulnak;
 9. az illegális tevékenységek népszerűsítése vagy az illegális tevékenységek végzéséről való tájékoztatás, bármely csoport vagy személy elleni fizikai vagy szóbeli bántalmazás népszerűsítése, vagy az állatokkal szembeni kegyetlenkedés népszerűsítése. Ez magában foglalhatja, de nem kizárólagosan, a bombák, gránátok vagy más típusú fegyverek gyártásával, beszerzésével vagy összeszerelésével kapcsolatos információk nyújtását, valamint “crush” oldalak létrehozását;
 10. személyes adatokat (név, cím, telefonszám) közzétenni, terjeszteni vagy más módon továbbítani, illetve azokat más felhasználók által látható mezőkben rögzíteni (leírások, álnév stb.);
 11. több azonos tartalmú vagy jelentésű hirdetés hozzáadása;
 12. hirdetések hozzáadása a hirdetés tartalmához nem kapcsolódó kategóriákban.

A Startapro.hu nem garantálja a felhasználók által közzétett információk hitelességét, pontosságát, és nem támogatja a felhasználók által kifejtett véleményeket.

A felhasználó kérésére a vállalat a moderálási folyamat részeként kivizsgálhatja és ellenőrizheti az állításokat, és dönthet arról, hogy az információt el kell-e távolítani. Kérjük, használja a moderátorok értesítésének lehetőségét, ha bármilyen gyanús, illegális vagy rágalmazó információt talál ezen az oldalon. A Startapro.hu lépéseket vagy intézkedéseket tehet a felhasználóval vagy a felhasználó által regisztrált információkkal szemben. Azzal, hogy anyagot helyez el az oldal bármely nyilvános vagy privát szegmensében, Ön folyamatos és visszavonhatatlan jogot (beleértve az erkölcsi jogokat is) és engedélyt ad a vállalatnak a tartalom (teljes vagy részleges) felhasználására, sokszorosítására, módosítására, adaptálására, közzétételére, fordítására, terjesztésére vagy nyilvános közlésére, nemzetközi szinten történő felhasználására vagy más művekbe való beépítésére bármilyen ismert vagy a jövőben kifejlesztendő formában, médiában vagy technológiában. Ön azt is engedélyezi, hogy bármely előfizető személy hozzáférjen, megtekinthesse, tárolhassa vagy reprodukálhassa az ilyen anyagokat személyes célokra. A fentiekre is figyelemmel, az oldalon közzétett ilyen anyagok birtokosa fenntartja az azokból eredő jogokat. Nagyra értékeljük visszajelzéseit, és örömmel fogadjuk szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit. Felhívjuk figyelmét, hogy szabályzatunk nem minden esetben teszi lehetővé számunkra, hogy az általunk kifejezetten kértektől eltérő kreatív ötleteket, javaslatokat, találmányokat vagy anyagokat elfogadjunk vagy figyelembe vegyünk.

Anyagok felhasználása

A Startapro.hu engedélyezi az oldalon található anyagok egy példányának megtekintését és letöltését kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra. A tartalom, szövegek, grafikák, fényképek, szoftverek és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden anyag a Startapro Digital SRL (Kft) tulajdonát képezi, a weboldal tartalma a vállalat kizárólagos joga, amelyet a hatályos törvények védenek. Az anyag jogosulatlan felhasználása a szerzői jog vagy más törvények megsértését jelenti. Az anyagot nem szabad eladni vagy módosítani, nyilvánosan bemutatni, terjeszteni vagy bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célokra felhasználni. Az információkat a Társaság tulajdonában lévő vagy általa bérelt szervereken tárolják az Európai Unió országaiban, a jogosulatlan felhasználók számára a hozzáférés tilos. Az e szerverekhez való jogosulatlan hozzáférés megkísérlése és/vagy hozzáférése esetén a cselekmény bűncselekménynek minősül, és a hatályos törvények szerint büntetendő.

A Startapro.hu-n közzétett anyagok és információk tulajdonjoga

A Startapro.hu nem tart igényt az Ön által a vállalatnak átadott anyagok (beleértve a visszajelzéseket és javaslatokat), illetve az Ön által közzétett, feltöltött vagy beküldött anyagok tulajdonjogára. Ezen anyagok beküldésével azonban Ön beleegyezik abba, hogy a Startapro.hu engedélyt kap az anyagok felhasználására, beleértve a következőket: másolás, terjesztés, továbbítás, közzététel, sokszorosítás, módosítás és fordítás; az Ön nevének közzététele az Ön által beküldött anyaggal kapcsolatban és minden ilyen jog átruházása bármely Startapro.hu partnerre. Az anyag fenti módon történő felhasználásáért semmilyen kártérítés nem követelhető vagy adható. A vállalat nem köteles az Ön által megadott anyagokat az oldalon közzétenni vagy bármilyen módon felhasználni; a vállalatnak joga van ahhoz is, hogy az Ön anyagát bármikor és indoklás nélkül törölje.

A Startapro.hu kötelezettségei

A Startapro.hu nem köteles ellenőrizni a felhasználó által megadott és az oldalon elérhető információkat. A felhasználó által megadott anyag lehet kellemetlen, káros vagy pontatlan, tartalmazhat gépelési hibákat, a megadott anyag formájáért, tartalmáért vagy pontosságáért kizárólag a felhasználó a felelős. Amennyiben egy vagy több felhasználóval vita alakul ki, a Társaság (Startapro.hu) mentesül minden felelősség vagy kártérítés (közvetlen vagy közvetett) alól, bármilyen ismert vagy ismeretlen jellegű, a vitákkal kapcsolatban felmerülő bármilyen módon. A Startapro.hu fenntartja továbbá a jogot, hogy adatbázisában tárolja a felhasználók által megadott hirdetéseket és elérhetőségeket, amelyeket az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően hirdetési célokra használhat fel. Továbbá a Társaság (Startapro.hu) nem vállal felelősséget abban az esetben, ha szolgáltatásaihoz a felhasználók bármilyen technikai vagy kereskedelmi okból korlátlan ideig nem férnek hozzá, nem vállal garanciát a szolgáltatások működésének elmaradása, a szolgáltatások késedelme vagy az alkalmazások biztonsága miatt esetlegesen felmerülő következményekért, kivéve az Adatvédelmi szabályzat hatálya alá tartozó adatok esetében. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős az Ön által az oldalon található vagy elhelyezett anyagok formájáért, tartalmáért vagy pontosságáért. A Startapro.hu nem vállal garanciát arra, hogy:

 • szolgáltatásaink minden igényt kielégítenek;
 • a szolgáltatások megszakítás nélkül, időben, biztonságosan és hibamentesen működnek;
 • a Startapro.hu és a nyújtott szolgáltatások használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek;
 • minden programhibát kijavítanak;
 • a Startapro.hu által nyújtott szolgáltatások igénybevételével letöltött vagy más módon megszerzett bármilyen anyag a felhasználók belátása szerint történik, és kizárólag saját felelősségére használható, és kizárólag Ön felelős az ilyen tartalmak letöltéséből eredő, a számítógépes rendszerében bekövetkező károkért, amelyről az oldalhoz hozzáfér, illetve az adatvesztésért.

Általánosságok

Ha a jelen “Általános Szerződési Feltételek” bármely rendelkezését az illetékes jogi fórumok érvénytelennek ítélik, az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti az “Általános Szerződési Feltételek” többi rendelkezésének érvényességét, amelyek továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak. A jelen “Általános Szerződési Feltételek” képezik az Ön és a Startapro Digital SRL közötti teljes megállapodást a Startapro.hu weboldal használatára vonatkozóan, az Ön és a vállalat közötti egyetlen megállapodást, amely szabályozza a Startapro.hu által kínált szolgáltatások használatát. Ezeket a feltételeket időről időre megváltoztathatjuk a felhasználók előzetes értesítése vagy elfogadása nélkül. Ezen az oldalon bármikor elolvashatja ezen feltételek legújabb verzióját.

A felhasználók és a Startapro Digital SRL közötti szabályozást és kapcsolatokat a Romániában érvényes törvények szabályozzák.

Felelősség

A felhasználó által az interneten közzétett és/vagy továbbított információkért, valamint az e tevékenységekből eredő esetleges következményekért való teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

A megállapodás megkötése

A Startapro Digital SRL, Startapro.hu fenntartja a jogot, hogy bármely felhasználó számára megszüntesse a szolgáltatás nyújtását, ha a felhasználó megsértette a fenti feltételek bármelyikét. A korlátozás mellett fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntesse szolgáltatásainak nyújtását.

Személyes adatok védelme

A vállalat betartotta a 2016. április 27-i 679. számú európai adatvédelmi rendelet (“GDPR”) rendelkezéseit - amely 2018.05.25-én lépett hatályba. A személyes adatok védelméről szóló tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat, amely elérhető a Adatkezelési tájékoztató oldalon.

Fizetési tudnivalók és díjszabások

A Startapro.hu-n vásárolható díjköteles szolgáltatások árlistája a Fizetési tudnivalók és díjtáblázat érhető el. A Startapró megváltoztathatja a hirdetések kiemelésének, valamint a fizetett hirdetések közzétételének vagy a különböző kategóriákban megengedett ingyenes limitet meghaladó hirdetéseknek az díját. Az árváltozásokat az interneten keresztül elérhető árlistával jelentjük be. A fizetés történhet Stripe-on keresztül vagy a Startapró Kredit szolgáltatás használatával.

 1. A Stripe-on keresztül történő fizetéshez a Felhasználónak ki kell töltenie a hirdetés létrehozásához szükséges űrlapot. Az összes szükséges adat és információ kitöltése után az űrlapot a Stripe fizetési szolgáltatáshoz továbbítja a weboldal, amelyre a Felhasználó átirányításra kerül.
 2. A Startapró Kredit szolgáltatás egy e-pénztárca-szolgáltatás, amelyet a Startapró nyújt a felhasználóknak.
 3. A Startapró kredit a Felhasználó fiókjához kapcsolódik, és lehetővé teszi a későbbiekben kreditként felhasznált összegek feltöltését, amelyekkel a Startaprón elérhető szolgáltatásokat lehet megvásárolni (pl. fizetett hirdetés hozzáadása vagy hirdetés népszerűsítése). A Felhasználó a saját fiókjához hozzáférve ellenőrizheti a Startapró kredit egyenlegét.
 4. A Startapró Kredit szolgáltatáson keresztül történő fizetés nem lehetséges, ha az egyenleg 0.
 5. A Startapró kreditek nem válthatók vissza, illetve nem cserélhetők készpénzre. Továbbá, a kreditek vagy a vásárlásukért fizetett összeg nem kerül visszatérítésre, és nem ruházható át egyik felhasználóról a másikra, semmilyen formában, sem a Weboldalon, sem azon kívül.
 6. A Startapró kreditek maximális korlátja egy felhasználó fiókjában 3.500.000 kredit. Az e határérték feletti kreditek nem tölthetők fel.
 7. A Startapró kreditek érvényességi ideje 12 hónap.

A Startapró.hu eseti alapon vizsgálja az egyéni visszatérítési igényeket. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az általa igénybe vett szolgáltatás díját ne térítsük vissza a felhasználónak abban az esetben, ha a szolgáltatáshoz kapcsolódó hirdetését saját maga inaktiválja, törli, vagy azért kerül törlésre, mert a Hirdetési szabályzatba vagy a jelen Felhasználási feltételekbe ütközik.

A Startapró (ügyfélszolgálatának) e-mail címe: [email protected].