Link Search Menu Expand Document (external link)

Hirdetők értékelése

Vélemények írása és értékelések adása

A Startapro.hu webhely regisztrált felhasználóinak lehetőségük van: 

 • vásárlói véleményeket írni. A vélemény egy felhasználó által írásban megfogalmazott részletes értékelés, melyet egy hirdetővel a Startapró felületén megvalósult kommunikáció és/vagy adásvételi folyamat során tapasztaltak alapján jelez vissza. Az adásvételi folyamat során tapasztalt élmény magába foglalja, de nem kizárólagosan, a következőket szempontokat: a termék/szolgáltatás egyértelmű és nem félrevezető leírásának megléte; a hirdetővel való kommunikáció módja; az hirdető válaszkészsége, aktív részvétele, komolysága és pontossága; a termék/szolgáltatás vásárlásának és/vagy kiszállításának időbeli hossza stb. A részletes értékelésekben megfogalmazott vélemények és információk lehetnek pozitívok, negatívak vagy semlegesek.
 • értékeléseket adni, amely egy felhasználó egy adott hirdetővel szembeni elégedettségének mértékét fejezi. 

Az vélemények írásának és értékelések adásának alapját a felhasználók közötti egyszerű interakció képezi, és nem feltétele egy befejezett adásvételi ügyletet létrejötte.

A felhasználók a következő esetben adhatnak értékelést és fogalmazhatnak meg véleményt:

 • a hirdetővel való egyszerű interakció esetén, ami nem feltételez lezárt ügyeletet; a felhasználó automatikusan lehetőséget kap a hirdető értékesére, amennyiben előzőleg legalább 3 üzenetet kap a hirdetőtől. Az értkelő oldalhoz vezető hivatkozást közvetlenül a beszélgetésből értheti el, felhasználói fiókján keresztül.

Amikor egy értékelést regisztrálnak a webhelyen, a felhasználók jogdíjmentesen nem kizárólagos, visszavonthatatlan, állandó, területileg nem korlátozott felhasználói engedélyt adnak a Startapro Digital SRL számára a következő szerzői jogok tekintetében: az adott értékelések tartalmának felhasználása, másolása, módosítása, adaptálása, közzététele, lefordítása, megosztása és megjelenítése.

A felhasználók által írt értékelések és vélemények a Startapró weboldalán történő közzétételére vonatkozó szabályok:

 • érthető, helyénvaló nyelvezettel kell rendelkezzenek, nem tartalmazhatnak más természetes vagy jogi személyre nézve sértő, rágalmazó vagy obszcén kifejezéseket;
 • nem megengedett az erőszakos, rasszista, fenyegető nyelvezet, amely szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít, gyűlöletre vagy diszkriminációra szít;
 • nem tartalmazhatnak megtévesztő, a valóságnak nem megfelelő információkat és összhangban kell legyenek a hatályos jogszabályokkal, tiszteletben tartva ezzel más felek jogait, a szerzői jogot, a védjegyet, a licencet vagy más tulajdonjogot, a nyilvánossághoz vagy a személyiségi jogokhoz fűződő jogokat;
 • nem tartalmazhatnak információkat és/vagy részleteket más kereskedelmi webhelyekről származó URL-ekről (linkekről), amelyek ugyanazt a kereskedelmi tevékenységet végzik, mint a Startapró Digital SRL;
 • semmilyen módon vagy mértékben nem adhatnak meg és nem kérhetnek személyes adatokat (elérhetőségi adatok, szállítási vagy lakcímre vonatkozó információk, telefonszámok, e-mail címek, keresztnevek és/vagy vezetéknevek stb.) vagy bármely más olyan információt, amely ezen személyes adatokat nyilvánosságra hozhatnak;
 • nem megengedett az olyan szöveges értékelés közzététele, amely reklám jellegű anyagokat tartalmaz;

A fent felsorolt szabályok megsértése az értékelés a Startapró üzemeltetője általi automatikus eltávolítását vonja maga után.

Mivel egy adott hirdetővel kapcsolatos tapasztalatok személyes értékeléséről van szó, a felhasználó a törvény értelmében teljes felelősséggel tartozik a rögzített tartalomért, miután a felhasználó hozzáfért a startapro.hu webhely által biztosított értékelő gombhoz. A felhasználó az értékelés elküldésével kifejezetten elfogadja a startapro.hu weboldal feltételeit, ideértve az értékelések írására és értékelések adására vonatkozó fejezetet is. A Startapro Digital SRL cég célja ennek a funkciónak a bevezetésével a böngészési élmény, valamint az eladó és a felhasználó kapcsolatának folyamatos fejlesztése, így a felek közötti interakciót a lehető legvilágosabban, legegyszerűbben és őszintébben összefoglaló értékelések írása vezet a legjobb eredményhez. A startapro.hu weboldal üzemeltetője kezeli az összes beküldött értékelést, és csak azokat jeleníti meg, amelyek objektív, teljes és releváns értékelést képviselnek, és a jogszabályi előírásoknak, valamint a honlap használati feltételeinek megfelelően lettek megfogalmazva. A startapro.hu üzemeltetője dönti el, hogy az adott értékelés tartalma egy felhasználó valós tapasztalatait tükröz-e és eltávolítja a tisztességtelen céllal létrehozott véleményeket.

A hirdető részletes értékelése jelenleg nem publikus és nem jelenik meg hirdetéseinek adatlapjain. Célja hirdető viselkedésének alakítása a potenciális vásárlókkal és érdeklődőkkel szemben, ezért a jövőbeli interakciók javítása érdekében az összes beküldött értékelés és vélemény a hirdető felhasználói fiókjában kerül listázásra, anonim (névtelen) módon. A hirdetőnek nincs lehetősége törölni a fiókjában rögzített értékeléseket. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne fedjük fel az eladónak az értékelés szerzőjének kilétét, egyrészt azért, hogy a felhasználókat arra ösztönözzük, hogy a lehető leggyakrabban értékeljék a startapro.hu weboldalon a tranzakciós tapasztalatokat, másrészt azért, hogy ne befolyásolják a felek közötti jövőbeni interakciókat, amelyeknek a kölcsönös tiszteleten kell alapulniuk.

Minden olyan értékelést, amely félrevezető, valamint nem megfelelő, sértő nyelvezetet és a felhasználót vagy másokat sértő kifejezéseket tartalmaz, eltávolítunk.

A kommunikáció során tapasztaltak értékelését 3 hangulatjel formájában lehet kifejezni, amelyek 3 különböző helyzetet képviselnek: rossz, megfelelő vagy kiváló, és amit a hirdetők az adott hangulatjelhez társított pontszám formájában kapnak meg.

A felhasználók által a hirdetőnek adott értékelések befolyásolják a hirdető általános értékelését, mivel az általános értékelés a felhasználók által egy adott eladóra adott egyéni értékelések átlagaként kerül kiszámításra. Ezt az algoritmust követve minden hirdető felhasználó egy általános, összesített pontszámot kap.

Az átlagos pontszám alapján számított értékelés nyilvános lesz és minden hirdető mellett megjelenítésre kerül.

A felhasználónak lehetőséget biztosítunk, hogy meggondolják magukat a hirdetőnek adott értékelések kapcsán és utólagosan módosíthassák azt, ilyen esetben mindig az utoljára beküldött értékelés kerül figyelembevételre. Az előzőleg beküldött adatok felülíródnak, az általános pontszám újraszámításra kerül az új értékelés alapján, illetve a már módosított vélemény lesz megjelenítve a hirdető számára.

Az értékelések és vélemények az adott hirdetővel folytatott interakció tisztességes, reális és jóhiszemű elemzésén kell alapulniuk, ezért a startapro.hu weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy eltávolítsa a kizárólag leminősítés vagy túlértékelés céljából létrehozott értékeléseket. A startapro.hu üzemeltetője minden ténybeli elemet figyelembe vesz, amikor egy minősítést relevánsnak és tisztességesnek ítél, ideértve az értékelt hirdetővel való rokonsági fokra, az értékelés származási IP-címére, az értékelés gyakoriságára vonatkozó szempontokat is.

A hirdető a startapro.hu weboldalon történő regisztrációjával elfogadja az értékelési rendszert és azt, hogy az értékelések és vélemények funkció révén egy folyamatos minősítésnek lesz alávetve, és hozzájárul ahhoz, hogy az értékelés eredménye nyilvánosan megjelenjen a startapro.hu weboldalon. A hirdető egyúttal tudomásul veszi, hogy a startapro.hu üzemeltetője nyilvántartást vezet a termékeiket/szolgáltatásaikat kínáló felhasználói kategóriákról, fenntartva a jogot, hogy eltávolítsa azok fiókját, akik törvénnyel ellentétes magatartást tanúsítanak.

Az értékelési rendszer a startapro.hu alábbi kategóriáiban érhető el:

 • Ingatlan
 • Autó, jármű, gép
 • Szolgáltatás*
 • Műszaki cikk, elektronika
 • Ruha, szépség, egészség
 • Állat, növény
 • Otthon, kert, építkezés
 • Hobbi, szabadidő
 • Baba, mama
 • Egyéb

*Ebben a kategóriában az értékelések jelenleg nem nyilvánosak a hirdetések adatlapjain, a visszajelzések kizárólag a hirdetők számára láthatóak felhasználói fiókjukban.

Az értékelések adásának és vélemények írásásának lehetősége a startapo.hu weboldalon közzétett hirdetésekhez kapcsolódóan jelenik meg, azonban az értékelés az adott regisztrált felhasználóra vonatkozik és kizárólag a fent felsorolt kategóriákban lesz látható, akkor is, ha a hirdető más kategóriákban is aktív.

A felhasználók csak akkor írhatnak véleményt és adhatnak értékelést, ha be vannak jelentkezve. A minősítés a felhasználó joga, de nem kötelessége.

Bármely felhasználó, aki elégedetlen azzal, hogy a startapro.hu weboldal üzemeltetője eltávolított egy értékelést vagy véleményt, lehetősége van értesíteni a céget a szerződési feltételekben meghatározott módon. Az értesítési eljárás arra az esetre is vonatkozik, ha a felhasználók azt gyanítják, hogy ezt a funkciót csalási szándékkal használták, és fel kívánják hívni a startapro.hu oldal üzemeltetőjének figyelmét a szükséges intézkedések megtételére.