Link Search Menu Expand Document (external link)

Hirdetési szabályzat

A hirdetés feladásához regisztráció szükséges.

A hirdető felelősséggel tartozik azért, hogy a Startaprón megjelenő hirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. A Startapró apróhirdetési portálra feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jó erkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

Tilos olyan apróhirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz. A hirdető köteles pontos és valós elérhetőségeket (például telefonszám) szerepeltetni az általa feladott hirdetésekben, ellenkező esetben jogosultak vagyunk az adott apróhirdetéseket törölni, illetve a felhasználó hozzáférését megszüntetni.

Egy adott hirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Startapró keretein belül és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott hirdető által az oldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a moderátoraink megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben észleljük, hogy ugyanaz az hirdetés többször is szerepel, azt valamennyi megjelenési formájában eltávolítjuk.

A hirdetésekhez lehetőség van meghatározott mennyiségű és méretű kép feltöltésére, ezek azonban kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

A hirdető bármikor jogosult az általa feltöltött tartalom (hirdetés szövege és képek) eltávolítására. Az egyéb felhasználói tartalmak eltávolítása a hirdetések adatlapján található “Szabálytalan hirdetés?” menüpont segítségével kérhető.

A Startaprón az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • dohányipari termékek, kellékek;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi, személyes adatok védelméhez való vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • emberi szerv, szövet;
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • magánszemély által nyújtandó hitel vagy egyéb pénzügyi szolgáltatás;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy hirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg. Amennyiben a hirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mail címe), a hirdető szavatosságot vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel. A hirdetés nem tartalmazhatja az állást kínáló cég vagy személy szolgáltatásait. A hirdető felel azért, hogy az elküldött pályázatok kapcsán a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírt módon érvényesíteni tudják. Nem jeleníthető meg olyan hirdetés, amely:

 • nem kizárólag valós, rész- vagy teljes munkaidejű, bejelentett munkára vonatkozik
 • franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
 • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
 • nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, stb.

Az Erotikus kategóriában közzétett hirdetésekhez kizárólag saját fénykép tölthető fel, illetve saját elérhetőség adható meg. A kategória jellegéből adódóan a hirdető elfogadja, hogy:

 • nem megengedett az olyan tartalom közzététele, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan, kendőzetlenül ábrázol;
 • tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján más személy szexuális szolgáltatását felajánlani, azt reklámozni vagy ilyen cselekményekben közreműködni;
 • tilos a szexuális szolgáltatás reklámja; a szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg.

Az Állat, növény kategóriában örökbefogadásara vagy eladásra kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos jogszabályoknak.

Fenntartjuk a jogot a hirdetések, reklámok és egyéb, a startapro.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben:

 • ellenkezik a Startapró hirdetési szabályzatával;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • több különböző témájú terméket hirdet egy hirdetésben;
 • ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdeti;
 • olyan hivatkozást (linket) tartalmaz, amely egy másik webhelyre irányítja a forgalmat
 • bűncselekményre felbujtást valósít;
 • erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be;
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • szövege nem tartalmaz magyar nyelvű változatot;
 • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
 • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
 • megítélésünk szerint árthat a startapro.hu portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak, ha ilyet tapasztalunk, akkor haladéktalanul töröljük.

A Startapró szolgáltatásait a hirdető a saját felelősségére használja. A hirdető teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a feltöltött kép és szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá azért, hogy ezek nem sértik más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a kép és/ vagy szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti. Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a látogatót terheli felelősség. A hirdető objektív felelősséggel tartozik a startapro.hu-val szemben és köteles megtéríteni a a startapro.hu teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

A hirdetők által a Startapróra feltöltött hirdetést a weboldal üzemeltetői előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizhetik. A feltöltött hirdetést, ha jogellenes eltávolíthatják. Ha egy hirdetés a Startapró üzemeltetőinek megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, a Startapró szerkesztői és moderátorai, választásuk szerint a hirdetést a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezhetik át, vagy eltávolíthatják.

A fentiek szerint jogellenesnek minősülő tartalom esetén a Startapró üzemeltetői jogosultak a szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést.

Hirdetések kezelése