Link Search Menu Expand Document (external link)

Promóciós szabályzat

“Júliusi kreditvásár” promóciószabályzat

Promóciós kampány Startapró felhasználók részére

A promóció időtartama: 2024. július 08-09.

(2024. július 08. 09:00:00 - 2024. július 09. 22:59:59)

1. SZERVEZŐ ÉS HIVATALOS PROMÓCIÓSZABÁLYZAT

1.1. A “Júliusi kreditvásár” promóció (a továbbiakban: “Promóció”) szervezője a Startapro Digital SRL, székhelye: Nagyvárad, DACIA sugárút, 34. szám, 1. lépcsőház, cégjegyzékszáma J5/167/2021, (a továbbiakban: “Szervező”). A Promóció a jelen szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott alapelvek és előírások szerint zajlik, amely minden résztvevő számára kötelező érvényű.

1.2. A Promóció Szabályzata a hatályos jogszabályoknak megfelelően készül és kerül nyilvánosságra, és ingyenesen hozzáférhető bármely résztvevő számára az alábbi módok valamelyikén: a www.startapro.hu weboldal elérésével a láblécben vagy a Szervezőnek küldött írásos megkeresés által az ügyfélszolgálat e-mail címén ([email protected]), a Promóció egész időtartama alatt.

1.3. A Szervező döntése értelmében a Promóció népszerűsíthető a nyilvánosság tájékoztatása céljából, ideértve reklámok és/vagy tájékoztató anyagok útján is. Az ilyen anyagokban található információkat jelen hatósági rendelet rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni és azokkal kiegészíteni.

1.4. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat kiegészítésére és/vagy módosítására, valamint a Promóció felfüggesztésére, megszakítására vagy meghosszabbítására, mely változásokról a közönséget szabályzatkiegészítő melléklet formájában www.startapro.hu weboldalon értesíti. A változtatások a www.startapro.hu oldalra való feltöltéstől lépnek hatályba, azok tudomásul vétele teljes egészében a Promócióban résztvevő felhasználók feladata és felelőssége. Bármely további dokumentum közzététele a www.startapro.hu weboldalon, az Általános Szerződési Feltételek részben történik.

2. JOGALAP

2.1. A jelen Promóció a termékek és szolgáltatások kereskedelmi forgalmazásáról szóló 99/2000-es számú Kormányrendelet alapján kerül megszervezésre.

3. A PROMÓCIÓ HELYSZÍNE ÉS IDŐTARTAMA

3.1. A “Júliusi kreditvásár” promóció Magyarország egész területén, 2024. július 08. (magyarországi idő szerint 09:00:00) és 2024. július 09. (magyarországi idő szerint 22:59:59) között zajlik (továbbiakban: Promóció időtartama) és a www.startapro.hu weboldalon érhető el (továbbiakban: Promóció weboldala).

3.2. A Promóció a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kerül lebonyolításra. A Promócióban való részvétellel a résztvevők vállalják, hogy betartják jelen Hivatalos Szabályzat minden rendelkezését és feltételét.

4. RÉSZVÉTELI JOG

4.1. Részvételre jogosult minden 18. életévét betöltő, magyarországi lakhellyel / székhellyel rendelkező természetes- illetve jogi személy, aki regisztrált felhasználója a Startaprónak és a Promóciós időtartam alatt Startapró kreditet vásárol, valamint elfogadja a jelen Szabályzatot (továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők).

4.2. A Promócióban való részvétel a jelen Szabályzat teljes, kifejezett és egyértelmű ismeretét és elfogadását jelenti a Résztvevők részéről.

5. A PROMÓCIÓ LEÍRÁSA

5.1. A Promóció keretén belül a www.startapro.hu regisztrált felhasználók a következő hirdetés kiemelési ajánlatban részesülnek a jelen Szabályzat értelmében:

A jelen Promóció értelmében a Promóció időtartama alatt a 10500 Stratapró kreditet tartalmazó kreditcsomag 30%-os kedvezménnyel vásárolható meg bankkártyás fizetés esetén, amennyiben a felhasználó beváltja a “JULIUS30” promóciós kódot.

A kedvezmény csak a 10500 kreditet tartalmazó kreditcsomag megvásárlására érvényes és a 30% kedvezmény a Promóciós időszak előtti, eredeti árból kerül levonásra.

A Promócióban való részvételhez a felhasználónak be kell jelentkeznie Startapró fiókjába. A szolgáltatás kiválasztása után a “Megrendelés részletei” oldalon (vagy a “Kosár” oldalon, amennyiben már előzőleg ki lett választva egy kreditcsomag) a “JULIUS30” kedvezménykódot az erre fenntartott “Promóciós kód” mezőbe beírva, majd a [Beváltás] gombra kattintva érvényesíthető a kedvezmény. A sikeres beváltásról megjelenő felirat értesít, illetve az “Összegzés” szekcióban a “Fizetendő:” résznél ezt követően már a 30%-kal csökkenttett ár jelenik meg.

Az alábbi táblázat szemlélteti a kreditek eredeti díját, illetve a Promóció időtartama alatt a szolgáltatásért fizetendő összegeket “ JULIUS30” kedvezménykód használata után:

Startapró kreditcsomagok Jóváírt ajándék kreditek száma Jóváírt kreditek száma ajándék kreditekkel együtt Fizetendő összeg promóciós kód beváltása előtt (Ft) Fizetendő összeg -30% promóciós kód beváltása után (Ft)
10.000 500 10.500 10.000 7.000

6. A PROMÓCIÓ LEBONYOLÍTÁSA

6.1. A Promócióban való részvételhez a Résztvevőnek rendelkeznie kell aktív felhasználói fiókkal a www.startapro.hu weboldalon és vásrolnia kell a 10500 Startapró kreditet tartlamazó kreditcsomagból a Promóció időtartama alatt. A szolgáltatás az Egyenlegfeltöltés oldalon (https://www.startapro.hu/egyenlegfeltoltes) érhető el. A 30%-os kedvezmény érvényesítéséhez a “Megrendelés részletei” oldalon (vagy a “Kosár” oldalon, amennyiben már előzőleg ki lett választva a kreditcsomag) a “JULIUS30” kedvezménykódot kell beírni az erre fenntartott “Promóciós kód” mezőbe, majd a [Beváltás] gombra kattintani. A kedvezményt kizárólag bankkártyás fizetés esetében lehet igénybe venni 2024. július 08. 09.00 óra és 2024. július 09. 22:59 óra között.

6.2. A Résztvevőket felkérjük, hogy olvassák el a Promóció hivatalos Szabályzatát.

6.3. Egy Résztvevő tetszőleges alkalommal igénybe veheti a “Júliusi kreditvásár” promóciós ajánlatot.

7. FELELŐSSÉG

7.1. A Promócióban való részvétellel a Résztvevők elfogadják, hogy betartják és teljesítik a jelen Szabályzat valamennyi kikötését, feltételét és előírását.

7.2. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Promócióban való részvétel során:

  • a hiányos, sikertelen vagy befejezetlen vásárlási kísérletek, valamint a Promóció időtartama előtt vagy után történő vásárlások esetében;
  • a Szervező által a Résztvevőknek (és fordítva) küldött e-mailek / SMS üzenetek meg nem érkezése, elvesztése vagy késedelmes beérkezése esetén, amelyet a Szervezőtől független tényezők határoznak meg;
  • harmadik fél által kínált szolgáltatások megszakítása esetén, mint például az internetszolgáltatók, áramszolgáltatók vagy az elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatások működésképtelensége;
  • a Résztvevő által megadott személyes adatok esetleges hibájából, hiányosságából;
  • a Promóció időtartama alatt a Promóció, illetve a Promóciót tartalmazó Weboldal technikai okokból történő időszakos elérhetetlensége esetén;
  • ha Résztvevő a Szervezőtől független okokból nem részesülhet az ajánlatból.

7.3. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Promóció ellenőrzésére és figyelemmel kísérésére. Ha csalási kísérleteket észlel, akkor ezeket megakadályozza.

7.4. Amennyiben a Promóció ideje alatt visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Promócióból kizárja.

7.5. A Szervező jogosult minden szükséges intézkedést megtenni csalás, visszaélés vagy bármely más olyan kísérlet esetén, amely a Promócióról és/vagy Szervezőről alkotott imázst vagy a jelen Kampánnyal kapcsolatos költségeket befolyásolhatja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy végleg kizárjon a Résztvevők sorából minden olyan személyt, aki magatartásával befolyásolja a Promóció zavartalan lebonyolítását. A csalási kísérlet a Résztvevő kizárását vonja maga után a Promóció teljes időszakára vonatkozólag, ezáltal nem részesedhet az ajánlatban.

8. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

8.1. A Promócióban résztvevők személyes adatainak kezelése a www.startapro.hu weboldal Adatvédelmi szabályzatának megfelelően történik, amely itt érhető el: https://www.startapro.hu/adatkezelesi-tajekoztato .

8.2. Ezzel egyidejűleg a Promócióval kapcsolatos személyes adatok kezelésére irányuló kérelmeket / panaszokat a [email protected] e-mail címen lehet benyújtani.

9. A PROMÓCIÓ MEGSZŰNÉSE / FELFÜGGESZTÉSE

9.1. A Promóció megszűnhet az előírt időszak teljesítése előtt abban az esetben, ha vis major esemény következik be, a Szervező akaratán és ellenőrzési körén kívül eső azon az eseményeket is ideértve, amelyek a Promóció megfelelő feltételek közötti lebonyolítását befolyásolják, vagy meggátolják. A Promóció felfüggesztéséről vagy megszakításáról a Szervező a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a felhasználókat a www.startapro.hu weboldalon keresztül.

10. VIS MAIOR

10.1. Vis maior helyzetnek számít bármely olyan esemény, amely Szervező által előre nem látható, amelyet a Szervező nem tud megakadályozni vagy helyreállítani, a Szervezőnek azt a saját akaratától független okból kialakult ellehetetlenülés esetét is ideértve, amelyek a Szabályzatban vállalt kötelezettségek teljesítését megakadályozzák.

10.2. Ha a Promóció Szabályzatnak megfelelő lebonyolítását vagy a Promóció folytatását részben vagy egészben akadályozza vagy késlelteti egy vis maior helyzet, ideértve a Szervező rajta kívül álló okok miatti képtelenségét, a Szervező mentesül az akadályozott vagy késedelmes esetekért való felelősségtől. A Szervező semmilyen módon nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Promóciót a vis maior esemény időtartamának megfelelő időtartammal meghosszabbítsa.

11. VITÁK RENDEZÉSE

11.1. Szervező és résztvevők között esetlegesen felmerülő viták kezelése közös megegyezéssel történik. Abban az esetben, ha erre nincs lehetőség, a viták rendezése a Szervező székhelye szerinti illetékes bíróság feladata.

11.2. A promóciókkal kapcsolatosan felmerülő panaszokat írásban lehet megtenni, a kárt okozó eseménytől számított 10 (tíz) munkanapon belül. A panaszokat az [email protected] e-mail címre kell eljuttatni. Ezen időpontot követően a Szervező semmilyen reklamációt/bejelentést nem vesz figyelembe.

11.3. A panaszt csak elektronikus úton lehet benyújtani. A panasznak tartalmaznia kell egy részletes leírást és a panasztevés okának feltüntetését, továbbá a panaszt tevő Résztvevő részletes adatait (név, felhasználói fiókhoz tartozó e-mail cím stb.)

11.4. A bejelentések, panaszok a beérkezéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül elbírálásra kerülnek.

Jelen Szabályzat egy eredeti példányban készült, amelyet ma, 2024. július 08-án tettek közzé a www.startapro.hu weboldalon.